Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 17/11/2017

Puntuación definitiva concurso e final do proceso selectivo escala admtva.

O tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala administrativa da Universidade da Coruña acorda: 1- Publicar a valoración DEFINITIVA dos méritos acreditados polas persoas que superaron a fase de oposición. 2- Publicar a PUNTUACIÓN FINAL deste proceso selectivo.

Documentos: