Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 08/02/2019

Corrección de erros Resolución 30/01/2019 convocatoria avaliación quinquenios

Resolución reitoral do 7 de febreiro do 2019, pola que se corrixen erros advertidos na Resolución do 30/01/2019 da Universidade da Coruña, pola que se convoca ao profesorado contratado temporal e funcionario interino para os efectos de recoñecemento do compoñente por méritos docentes (quinquenios)

Documentos: