Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 11/04/2019

Corrección de erros listaxe definitiva admitidos promoción interna A1

Resolución do 11 de abril de 2019, da Universidade da Coruña, pola que se corrixen os erros que foron advertidos na Resolución do 8 de abril de 2019 pola que se publica a relación definitiva de admitidos e excluídos á convocatoria de probas selectivas para o ingreso nas distintas escalas de funcionarios da Universidade da Coruña, subgrupo A1, polo sistema de promoción interna.

Documentos: