Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 04/06/2019

Pauta respostas exercicio probas selectivas subescala auxiliar de servizos

Concluído o segundo exercicio da fase de oposición o tribunal acordou publicar, na sede electrónica e na páxina web da Universidade da Coruña, a pauta de respostas correctas do segundo exercicio da fase de oposición.

Documentos: