Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 10/06/2019

Probas selectivas prom. interna subgrupo A1 puntuación definitiva 2º exercicio

RESOLUCIÓN do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica superior, subescalas do subgrupo A1, de funcionarios desta universidade polo sistema de promoción interna, pola que se da publicidade das notas definitivas do 2º exercicio e da convocatoria, criterios de valoración e de puntuación do 3º exercicio.

Documentos: