Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 21/06/2019

Relación definitiva aprobados 2º exercicio e convocatoria 3º exercicio

O Tribunal que xulga as probas selectivas para o ingreso, polo sistema de promoción interna na Escala Técnica de Grao Medio (Subgrupo A2), convocadas por Resolución Reitoral do 20 de agosto de 2018, acorda publicar a relación definitiva de Aspirantes que aprobaron o 2º exercicio e a convocatoria para o 3º exercicio.

Documentos: