Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 25/06/2019

Resolución definitiva proceso selectivo arquitecto- xefe de servizo

O Tribunal nomeado para xulgar a dita proba acordou: Publicar as puntuacións definitivas da fase de concurso; as puntuacións totais definitivas; a relación de aspirantes seleccionados, segundo o establecido na base 9.da convocatoria, e propoñer ao reitor a formalización do correspondente contrato de traballo ao aspirante seleccionado.

Documentos: