Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 11/07/2019

Cualificación definitiva 1º exer, convocatoria 2º, lista agarda T.E. informática

O tribunal destas probas ACORDOU: PUBLICAR as cualificacións definitivas do 1º exercicio da fase de oposición e CONVOCAR o vindeiro día 15 de xullo de 2019 para realizar os seguintes exercicios.

Documentos: