Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 14/08/2019

Anuncio traslado recursos de alzada para alegacións pp.ss. arquitecto xefe

Proceso selectivo convocado pola Resolución Reitoral do 07.12.2011 (DOG núm. 242 do 21.12.2011) para a cobertura dunha praza de arquitecto xefe de servizo da Universidade da Coruña: Traslado para alegacións en relación cos recursos de alzada interpostos contra o Acordo do tribunal do 20.06.2019

Documentos: