Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 20/09/2019

Relación definitva de aprobados promoción interna subgrupo A1

RESOLUCIÓN do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica superior de funcionarios desta universidade polo sistema de promoción interna, pola que se da publicidade das persoas aspirantes aprobadas por orde de puntuación.

Documentos: