Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 25/09/2019

Valoracións provisionais méritos probas auxiliar de servizos

O tribunal cualificador das probas selectivas, para a provisión de dúas prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña, convocadas por resolución do 20 de agosto de 2018 (DOG de 14 de setembro), rematada a fase de oposición acordou: 1º Publicar as valoracións provisionais dos méritos da fase de concurso e 2º abrir un prazo de reclamacións de cinco días hábiles contra a mencionada valoración dos méritos

Documentos: