Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 03/10/2019

Relación definitiva de aspirantes aprobados subescalas do subgrupo A1

Resolución do 1 de outubro de 2019, do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica superior, subescalas do subgrupo A1, polo sistema de promoción interna, convocado por Resolución xerencial do 20 de agosto de 2018 pola que se publica a relación definitiva de persoas aspirantes aprobadas por orde de puntuación.

Documentos: