Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 04/11/2019

Normativa de xestión académica 2019/2020

Logo de incorporar as novidades do decreto da Xunta de Galicia, polo que se fixan os prezos púbicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do SUG, procédes á publicación do texto consolidado da Normativa de xestión académica da UDC para o curso 2019/2020.

Documentos: