Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 28/05/2020

Resolución reitoral sobre o pagamento fraccionado de matrícula 2019/2020

Resolución reitoral do 25 de maio de 2020, mediante a que se deixa sen efecto a resolución reitoral do 19 de marzo de 2020, que modifica o calendario establecido para o pagamento fraccionado dos prezos públicos de matrícula, e abre un novo prazo para efectuar dito pagamento

Documentos: