Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Aplicación de Contratos

Unidade tramitadora XERENCIA

Finalidade Solicitude e tramitación dos contratos, inicialmente menores e exclusións, da Universidade

Descrición 1. O propoñente cubre a solicitude de contratación e a envía á unidade encargada da súa tramitación.
2. A unidade tramitadora revisa e xera a reserva de crédito en UXXI-EC.

Perfís PDI PAS Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite