Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Cursos de formación para usuarios da biblioteca

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Que os membros da comunidade universitaria reciban sesións formativas para que poidan obter un completo aproveitamento dos recursos e servizos dispoñibles na Biblioteca.

Descrición Para recibir a formación é necesario:

1.- Inscrición mediante formulario electrónico no curso, que previamente se terá anunciado na páxina web, co programa, sesións, data, horario e lugar. Confirmaráselle a inclusión no curso por correo electrónico.

2.- Recibirá a formación especificada na convocatoria

3.- A Sección de Información e Referencia emitirá certificado de asistencia

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite