Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 17/01/2017

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref.: 2017/CP/002

Axudante de apoio á investigación a tempo completo. Duración: 18 meses con posibilidade de prórroga.

Documentos: