Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 24/02/2017

RR. 22/02/2017. Gastos de indemnizacións por razón de servizo

Resolución reitoral do 22 de febreiro de 2017, en relación coa tramitación dos gastos de indemnizacións por razóns de servizo

Documentos: