Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 10/04/2017

RR. contratación laboral de persoal con financiamento alleo

Resolución reitoral do 7 de abril de 2017 para a tramitación orzamentaria, económico-administrativa e a operatoria contable que se debe seguir nos expedientes de gasto relativos a contratación laboral de persoal con financiamento alleo, de carácter plurianual, en que se estableza unha data límite de xustificación, por anualidade, anterior á finalización do exercicio orzamentario

Documentos: