Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 14/12/2017

Resoluc. instrución tramitación anticipada de incorporacións ao exercicio 2018

Resolución pola que se dita a instrución de tramitación anticipada de incorporacións de crédito ao próximo exercicio, para a tramitación dos expedientes de gasto financiados con créditos incorporables e que se inicien ao comezo de cada exercicio (créditos xerados no exercicio corrente pero coa posibilidade de executar o gasto no exercicio seguinte).

Documentos: