Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 24/04/2018

Instrución en relación coa nova Lei 9/2017, de contratos do Sector Público

Instrución do 24/04/2018 en relación coa entrada en vigor da nova Lei 9/2017, de contratos do Sector Público.

Documentos: