Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 09/01/2019

Resolución reitoral convocatoria eleccións representantes en órganos colexiados

Resolución reitoral do 9 de xaneiro de 2019, pola que se convocan eleccións de representantes no Claustro Universitario, xuntas de centro e consellos de departamento e representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña

Documentos: