Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 18/03/2019

Instrución en relación coa RR importe exceptuado de fiscalización limitada

Instrución conxunta da Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade e a Xerencia do 15/03/2019, en relación á Resolución reitoral do 31/05/2018, prorrogada por Resolución reitoral do 17/12/2018, pola que se establece o importe exceptuado da fiscalización limitada previa nos expedientes de gasto da Universidade da Coruña

Documentos: