Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 16/05/2019

Axudas Investigación 2019:Corrección de erros

Corrección de erros da listaxe de solicitudes admitidas e excluídas. Prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte á data de publicación na web, para reclamar, emendar erros ou achegar documentación.

Documentos: