Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 13/06/2019

Cualificacións provisionais 2º exercicio probas auxiliar de servizos

O tribunal cualificador das probas selectivas, para a provisión de dúas prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña, convocadas por resolución do 20 de agosto de 2018 (DOG de 14 de setembro), unha vez publicada a pauta de respostas correctas do segundo exercicio da fase de oposición realizado o 01.06.2019, rematado o prazo establecido para a presentación de reclamacións e logo de revisar as presentadas na súa reunión do 10.06.2019 ACORDOU PUBLICAR as cualificacións provisionais obtidas polas persoas que se presentaron ao exame.

Documentos: