Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 23/07/2019

Puntuacións provisionais fase de concurso prom. interna subgrupo A1

RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica superior, subescalas do subgrupo A1, de funcionarios desta universidade polo sistema de promoción interna, convocado por Resolución de xerencia do 20 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 175, do 13 de setembro) pola que se da publicidade das puntuacións provisionais da fase de concurso, tras a valoración dos méritos correspondentes, e da suma provisional das notas de todo o proceso selectivo.

Documentos: