Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 05/08/2019

Anuncio traslado recurso para alegacións pp.ss. escala administrativa

Traslado para alegacións en relación cos recursos de reposición interpostos contra a Resolución Reitoral do 21.06.2019 pola que se convocan probas selectivas para a provisión de 45 prazas da escala administrativa vacantes no cadro de persoal funcionario da Universidade da Coruña.

Documentos: