Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 16/09/2019

Puntuación provisional fase concurso prom. interna subgrupo C1

Puntuación provisional da fase de concurso e suma provisional das notas de todo o proceso selectivo das probas selectivas, para o ingreso na escala técnica de especialistas (subgrupo C1), subescala conserxe, polo sistema de promoción interna, convocadas por resolución do 20 de agosto de 2018 (DOG de 13 de setembro)

Documentos: