Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 17/09/2019

Puntuación definitiva probas promoción interna escala técnica grao medio

Reunido o tribunal destas probas selectivas, en sesión do 12 de setembro de 2019, ACORDOU: Elevar a definitiva as puntuacións provisionais da fase de concurso e a suma de todo o proceso selectivo e que figura no documento anexo.

Documentos: