Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 25/09/2019

Relación definitiva de aprobados promoción interna subgrupo C1

Relación definitiva de persoas aspirantes aprobadas das probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas (subgrupo C1), subescala conserxe, polo sistema de promoción interna, convocadas por resolución do 20 de agosto de 2018 (DOG de 13 de setembro)

Documentos: