Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 11/10/2019

Valoracións definitivas méritos e suma provisional probas aux. de servizos

O tribunal cualificador das probas selectivas, para a provisión de dúas prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña, convocadas por resolución do 20 de agosto de 2018 (DOG de 14 de setembro), na súa reunión do 10.10.2019 acordou: Publicar as valoracións definitivas dos méritos da fase de concurso e a suma provisional das puntuacións de todo o preceso selectivo e abrir un prazo de reclamacións de tres días hábiles contra a mencionada suma provisional das puntuacións de todo o proceso selectivo.

Documentos: