Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 21/10/2019

Suma definitiva e relación provisional de aprobados probas aux. de servizos

O tribunal cualificador das probas selectivas, para a provisión de dúas prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña, convocadas por resolución do 20 de agosto de 2018 (DOG de 14 de setembro), acordou: Publicar a suma definitiva das puntuacións de todo o preceso selectivo e a relación provisional de persoas aspirantes aprobadas por orde de puntuación e abrir un prazo de reclamacións de tres días hábiles contra a mencionada relación provisional de persoas aspirantes aprobadas.

Documentos: