Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 04/11/2019

Modificación Resolución sobre réxime retributivo do PDI en situación de IT

Resolución do 26 de setembro de 2019 sobre o réxime retributivo na situación de incapacidade temporal do persoal docente e investigador ao servizo da Universidade da Coruña Aprobado en Consello de Goberno do 26/09/2019 e modificada no do 30/10/2019

Documentos: