Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 30/12/2019

RR. prórroga ano 2020 da exención de fiscalización

Resolución reitoral pola que se prorroga para o exercicio de 2020 a Resolución reitoral do 31/05/2018, pola que se establece o importe exceptuado da fiscalización limitada previa nos expedientes de gasto da Universidade da Coruña e se determinan os expedientes de gasto afectados e a tramitación electrónica de expedientes de gasto.

Documentos: