Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 11/02/2020

Corrección de erros convocatoria contratación 2020/CP/023 a 2020/CP/029

Detectados erros nos anexos III publicados o día 06/02/2020, sustitúense por uns novos. Esta corrección non afecta ao prazo de presentación de instancias.

Documentos: