Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 03/03/2020

Corrección erros composición tribunal escala administrativa

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2020 pola que se corrixen erros da Resolución do 12 de febreiro de 2020, da Universidade da Coruña, para nomear e publicar a composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para o ingreso na escala administrativa.

Documentos: