Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 05/03/2020

Corrección de erros. Convocatoria 2020/CP/049

Modifícase o prazo de 10 a 5 días por motivo de procedemento de urxencia

Documentos: