Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 23/03/2020

RR para adaptar o procedemento das prácticas curriculares e extracurriculares

Resolución reitoral do 23 de marzo de 2020 mediante a que se adapta o procedemento establecido para as prácticas curriculares e extracurriculares do alumnado du curso académico 2019/2020 da Universidade da Coruña, ás medidas extraordinarias previstas para acomodar as actividades académicas á suspensión temporal da actividade docente presencial

Documentos: