Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 10/04/2020

Convocatoria contratación CITIC Ref. 2020/CP/073

Técnico de apoio á investigación a tempo completo De acordo co que establece a Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise ocasionada polo COVID-19, o cómputo dos prazos de presentación de solicitudes establecido na presente convocatoria reanudarase no momento en que perda vixencia o dito real decreto ou, no seu caso, as prórrogas deste.

Documentos: