Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 15/05/2020

Convocatoria contratación Escola Politécnica Superior Ref. 2020/CP/105

Técnico de apoio á investigación a tempo completo. De acordo co que establece a Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise ocasionada polo COVID-19, o cómputo dos prazos de presentación de solicitudes establecido na presente convocatoria reanudarase no momento en que perda vixencia o dito real decreto ou, no seu caso, as prórrogas deste.

Documentos: