Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 18/05/2020

Modificación do REDUDC sobre os supostos de baixa temporal

Modificación do Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade da Coruña, para ampliar os supostos de baixa temporal nun programa de doutoramento, aprobada polo Consello de Goberno do 22/04/2020

Documentos: