Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 15/09/2020

Corrección tribunal probas selectivas escala axu. de arquivo, biblio. e museos

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2020 pola que se corrixen erros da Resolución do 17 de agosto de 2020, da Universidade da Coruña, para nomear e publicar a composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para o ingreso na escala de axudantes de arquivo, bibliotecas e museos.

Documentos: