Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 30/11/2020

Resolución da Xerencia para a regulación da supervisión da contratación (OIRESCON)

Resolución da Xerencia en relación coa aplicación no ámbito da UDC das Instrucións da Oficina Independente de Regulación Supervisión da Contratación (OIRESCON) e singularmente a Instrución 1/2019 (Resolución do Ministerio de Facenda de 6/3/2019).

Documentos: