Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 17/02/2021

Modificación tribunal escalas técnicas grao medio A2

Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Universidade da Coruña, pola que se modifica a composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para o ingreso na escala técnica de grao medio, subescalas do subgrupo A2.

Documentos: