Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 31/03/2021

Tribunal técnico en proxec. europeos, escala téc. de grao medio (subescala I+D)

Resolución do 26 de marzo de 2021, da Universidade da Coruña, para nomear e publicar a composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para o ingreso nunha praza de técnico en proxectos europeos da escala técnica de grao medio (subescala I+D).

Documentos: