Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 06/04/2021

Preinscrición e matrícula nos másteres universitarios curso 2021/2022

Con data 5/04/2021 publícase na Sede electrónica a modificación da NORMA DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA NOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022 solicitada pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade de Vigo para facer coincidir o prazo de matrícula (1º prazo) en Másteres Universitarios. Advertida unha omisión na precitada publicación, realízase a seguinte aclaración no calendario de matrícula do alumnado con títulos universitarios de sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior non homologados ou non declarados equivalentes polo ministerio competente para o curso 2021/2022: En lugar de 2-6 de agosto (1º prazo xeral) para matrícula, debe ser 30 de xullo-6 de agosto (1º prazo xeral) para matrícula. Polo exposto, publícase de forma íntegra o texto.

Documentos: