Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 08/04/2021

Corrección erros nomeamento tribunal probas selectivas auxiliar de bibliotecas

Resolución do 5 de abril de 2021 pola que se corrixen erros da Resolución do 25 de marzo de 2021, da Universidade da Coruña, para nomear e publicar a composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para o ingreso na escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos.

Documentos: