Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 30/04/2021

Relación provisional admitidos e excluídos tec.grao medio Relac. Internacionais

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS Á CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉNICO DE GRAO MEDIO EN RELACIÓNS INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (SUBGRUPO A2)

Documentos: