Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 05/05/2021

Nomeamento asesores tribunal E. auxiliares arquivos, bibliotecas e museos

Nomeamento de asesores para colaborar co Tribunal cualificador das probas selectivas para o ingreso na escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos, convocadas por Resolución do 5 de novembro de 2019.

Documentos: