Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 05/05/2021

Nomeamento asesores tribunal E. técnica especialistas (subescala química)

Nomeamento asesores para colaborar co Tribunal cualificador das probas selectivas para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala química) da Universidade da Coruña, convocadas por Resolución de 7 de novembro de 2019.

Documentos: